Bilden av ingenjören

Författare
(Yvonne Eriksson & Ildikó Asztalos Morell (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson 2013 Sverige, Stockholm, Lettland 304 sidor. ill. 22 cm 978-91-7331-580-7