Bilden som roar och klargör - en jämförande studie mellan tidiga illustrerade läroböcker och dagens pedagogiska CD-ROM

Författare
Yvonne Eriksson
(Yvonne Eriksson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Teldok, Vinnova 2001 Sverige, Stockholm 89 sidor. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan