Bilder av kvinnor och kvinnlighet - genus och kroppsspråk under övergången till kristendomen

Författare
Eva-Marie Y. Göransson
(Eva-Marie Y. Göransson teckning: Eva-Marie Göransson.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Elander Gotab 1999 Sverige, Stockholm, Stockholm 332 sidor. ill. 25 cm