Bilder ur klädedräktens historia

Författare
Åke Meyerson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1962 Sverige, Örebro 12 sidor.