Bildhuggaren Alb. Helldén - en sörmländsk kyrkoprydare av rang - Illustr.

Författare
Johan Iwar Nilsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1933 Sverige, Katrineholm