Bildkompendium för ARK 301 - stenåldern

Författare
Bozena Werbart
(Bozena Wyszomirska.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska inst., Lunds univ. 1995 Sverige, Lund [148] sidor. ill.