Bildkompendium - stenåldern

Författare
(Bozena Wyszomirska ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institute of Archaeology Arkeologiska institutionen, Univ. 1999 Sverige, Lund 86 sidor. huvudsakligen ill.