Bildning och ekonomi - en ilmarsch, två resor och ett möte

Författare
Benny Carlson
(Benny Carlson och Carl-Axel Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskoleverket 2007 Sverige, Stockholm 88 sidor. 15 x 20 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan