Bile Acids - Toxicology and Bioactivity

Författare
(Edited by Hareth J. Jenkins, Laura J. Hardie.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Royal Society of Chemistry 2008 Storbritannien, Cambridge online resource (xi, 163 sidor.) illo. 978-1-84755-833-6