Binary search trees of almost optimal height

Författare
Arne Andersson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1988 Sverige, Lund 16 sidor. : ill.