Biochemical technology

Författare
(Edited by E. Edward Bittar, Bengt Danielsson, Leif Bülow)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Elsevier 20--? Nederländerna, Amsterdam PDF (xxxv, sidor. 349-688 : ill.)