Biodiversity evaluation tools for European forests

Författare
(Coordinated by Tor-Björn Larsson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Munksgaard 2001 Danmark, Copenhagen 237 sidor. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan