Biogasledning i Eskilstuna - Södermanland, Eskilstuna socken, Slagsta 1:3 m.fl : dnr 421-1471-2010 : arkeologisk utredning

Författare
Cecilia Grusmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Mitt), Riksantikvarieämbetet 2012 Sverige, Hägersten 23 sidor. : ill.