Biogena aminer

Författare
Ingrid Malmheden Yman
(Text: Ingrid Malmheden Yman och Ulla Edberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket cop. 2010 Sverige, Uppsala 15 sidor. 91-7714-203-9
Statens livsmedelsverk 2010 Sverige, Uppsala 13 sidor. 91-7714-203-9
Statens livsmedelsverk, Livsmedelsverkets repro 2001 Sverige, Uppsala, Uppsala 17 sidor.
Statens livsmedelsverk 1997 Sverige, Uppsala 13 sidor. 91-7714-091-5
Statens livsmedelsverk 1994 Sverige, Uppsala 16 sidor. 91-7714-047-8
Statens livsmedelsverk 1992 Sverige, Uppsala 10 sidor.