Biograf- och televisionskommitténs betänkande

Författare
Finland
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1960 Finland, Helsingfors 27 sidor.