Biografi öfver framledne general- löjtnanten m.m. friherre Ernst von Vegesack./(Gust. Montgomery.) Stockholm, 1827. Tryckt i Ecksteinska tryckeriet

Författare
Gustaf Adolph Montgomery
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Eckstein 1827 Sverige, Stockholm [02] , viii, 84 sidor.; [1] pl. 8:o(4).
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan