Biografi öfver framlidne general-majoren m. m. Lars Jacob von Knorring

Författare
Gustaf Adolph Montgomery
(Af Gustaf Montgomery.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1846 Sverige, Stockholm 18 sidor.