Biografier över under 1909-1919 avlidna medlemmar av ätten Falkenberg

Författare
(Utg. av Fr. Falkenberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. 1920 Sverige, Stockholm 150 sidor. : ill.