Biografier över under 1940-1949 avlidna medlemmar av ätten Falkenberg

Författare
(Under red. av Elisabet Falkenberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. 1950 Sverige, Stockholm 98 sidor. : ill.