Biografiska anteckningar om Kungl. Södra Skånska infanteriregementets officerskår 1811-1961

Författare
Bengt Rundqvist
(Samlade av Bengt Rundqvist)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1985 Sverige, Trelleborg [224] sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan