Biographier öfver vansinnige. Af C.H. Spiess. Öfversättning. =Stockholm. 1-4. 1798-1800.= Del 3, Första delen. Tredje häftet. Stockholm, hos bokhandlaren C. Deleen. (Stockholm, tryckt hos Carl Deleen och J.G. Forsgren. 1799.)

Författare
Christian Heinrich Spiess
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kumblin : Deleen : Forsgren 1799 Sverige, Stockholm, Stockholm 60 sidor.