Biographisches Repertorium der Juristen im Alten Reich, E - 16.-18. Jahrhundert

Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vittorio Klostermann 1987 Tyskland, Frankfurt am Main 583 sidor. 3-465-01808-7