Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män Suppl, Strödda biografier : Magn. Gabr. de la Gardie och Adler Salvius

Författare
(Samlade och utg. af Abr. Cronholm.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Berlingska boktryckeriet 1836 Sverige, Upsala, Örebro, Lund [2], xi, 168 sidor. 8:o