Biological and practical researches into blueing in pine and spruce - Biologiska och praktiska undersökningar över blåyta hos tall och gran

Författare
Torsten Lagerberg
(T. Lagerberg, G. Lundberg and E. Melin)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1928 Sverige, Stockholm S. 145-272, 561-739