Biologisk bekämpning av skadedjur

Författare
Barbara Ekbom
(Text Barbara Ekbom)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniversitet 2004 Sverige, Uppsala [ 4] sidor. : ill.
Sveriges lantbruksuniv. 2001 Sverige, Uppsala [4] sidor.
Sveriges lantbruksuniversitet 2001 Sverige, Uppsala 1 onlineresurs (4 sidor) illustrationer