Biologisk dokumentation av Rya skogs norra del samt en naturkonsekvensbeskrivning av ett eventuellt intrång i denna del i samband med en utbyggnad av Ryaverket

Författare
Thomas Appelqvist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pro Natura 1993 Sverige