Biologiteckningar för folkskolan

Författare
Gösta Andrén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolförlaget 1931 Sverige, Gävle 1 vol. (24 pl. i konvolut)