Birger Elfving - Hedemora gevärsfaktori och Furudals styckebruk : ett bidrag till kännedomen om 1700-talets svenska vapentillverkning

Författare
Ernst Areen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centraltryckeriet 1931 Sverige, Stockholm 76 sidor., 1 pl.-bl. ill.