Birger Haglund - silversmed

Författare
Carl Otto Werkelid
(Carl Otto Werkelid, Helena Dahlbäck Lutteman.)
Genre
Biografi, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson, Centraltr. 1996 Sverige, Stockholm, Borås 104 sidor. ill. 28 cm