Birgittareliker, inlånade till Historiska museets

Författare
Anne Marie Franzén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 60 sidor. ill.