Birgittareliker inlånade till Historiska museets utställning "Birgitta och det Heliga landet", 30 november 1973-17 februari 1974

Författare
Aron Andersson
(Aron Andersson och Anne Marie Franzén.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Berling 1975 Sverige, Stockholm, Lund 60 sidor. ill. 25 cm
Almqvist & Wiksell 1975 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 60 sidor.