Birkas skepp

Författare
Jim Hansson
(Jim Hansson, Dick Harrison, Charlotte Hedenstierna-Jonsson, Klas Helmerson, Jens Lindström, Thomas Magnusson och Amica Sundström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Medströms Bokförlag 2018 Sverige, Stockholm 207 sidor illustrationer 25 cm 978-91-7329-131-6