Birkastaden, Röda bergen, Rörstrand - byggnadsinventering 1973 : historik och byggnadshistoriskt register

Författare
Stockholms stadsmuseum
(Inventeringsarbetet i fält och arkiv är utfört av Kerstin Mandén-Örn ... i red.-arbetet och layout har även deltagit Kerstin Holmberg ... utg. av Stockholms stadsmuseum.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg., Avebe graf. 1974 Sverige, Stockholm, Stockholm [5], 234 sidor., [1] kartbl. ill.