Biskop Hans Brasks släktbok

Författare
Hans Brask
(Utgiven av Personhistoriska samfundet genom Hans Gillingstam och Göran Setterkrans.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Personhistoriska samfundet, Chefssekreteraren 1970 Sverige, Stockholm, Lidingö 201, 155 sidor. ill.