Biståndseffektivitet - en studie av svenska biståndsorganisationers uppföljningsmetoder i Costa Rica

Författare
Lena Furberg
(Lena Furberg och Cecilia Ebeling)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Universitetet i Linköping 1986 Sverige, Linköping 61 sidor.