Biting back II - reducing repeat victimisation in Huddersfield

Författare
Sylvia Chenery
(Sylvia Chenery, John Holt, Ken Pease)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Home office 1997 Storbritannien, London ix, 41 sidor. 1-85893-918-6