Bitter tåre- och sööt Tröst-kiälla, uppsprungen af lagen . och evangelio. Thet är en fullkomlig bot- bättrings- och comunion-bok, ... förmedelst utwalde böner och hiärtesuckningar

Författare
Salomon Liscovius
(Öpnad af Salomon Liscovio: och nu af tyskan öfwersatt, uppå Nathanael Goldenaus bekostnad)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1695 Sverige, Stockholm 12:o.
(Johann Billingsley 1693 Sverige, Stockholm (20) 1-349 (3) sidor. Hög 12:o.