Bitter tåre- och sööt tröst-källa, vpsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig boot- bättrings- och communion-book, vthi hwilken en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sigh af sin Jesu och hans hög-trösteliga nattward hierteligen frögdar; förmedelst vtwalde böner och hierte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med sköna böners anhang förökt af m. Georg Johan Conradi. Af tyskan öfwersatt

Författare
Salomon Liscovius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1718 Sverige, Med kongl. maj:tz allern. privilegio. Stockholm, tryckt af Joh. L. Horrn, Kongl. Ant. Arch. boktr. åhr 1718 [08] , ii352, iii32, iv96 sidor. (s. iii29-32 och sidor. iv95-96 opag.) 12:o(avl.).