Bitter tåre- och sööt tröst-kiälla, uppsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig bot- bättrings- och communion-bok, uti hwilken en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sig af sin Jesu och hans hög-trösteliga - nattward hjerteligen frögdar; förmedelst utwalde böner och hiärte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och nu af tyskan öfwersatt. Med kongl. maj:tz allern: privilegio. Stockholm, tryckt af Julius G. Matthiæ, åhr 1706

Författare
Salomon Liscovius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1706 Sverige, Stockholm [08] , ii352, iii96 sidor. =(s. 350-352 opag.).= 12:o(avl.).