Bitter tåre- och sööt tröst-kiälla, vppsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig boot- bättrings- och communion-book, vti hwilken en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sigh af sin Jesu och hans hög-trösteliga - nattward hierteeligen frögdar; förmedelst vtwalde böner och hierte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och nu af tyskan öfwersatt. Med kongl. maj:tz allern: privilegio. Stockholm, tryckt af Julius G. Matthiæ. Åhr 1712

Författare
Salomon Liscovius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1712 Sverige, Stockholm [08] , ii352, iii96 sidor. =(s. 350-352 opag., sidor. iii96 felpag. "69").= 12:o(avl.).