Bitter tåre- och söt tröst-källa, upsprungen af lagen och ewangelio. Thet är: En fullkomlig bot- bättrings- och comunion-bok, uti hwilko en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sig af sinom Jesu och hans högtrösteliga nattward - hjärteligen frögdar; förmedelst utwalda böner och hjärte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med sköna böners anhang förökt af m. Georg Johan Conradi. Af tyskan öfwersatt. Nu å nyo uplagd och förbättrad. Med kongl. maj:ts allernåd. : privilegio. Stockholm, tryckt på Lars Salvii kostnad. 1752

Originaltitel
Bittere Thränen- und süsse Trost-Quelle
Författare
Salomon Liscovius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1751 1752 Sverige, Stockholm [08] , ii384, iii48, iv112 sidor. =(s. iii45-48 och sidor. iv95-112 opag.) = 12:o(avl.).