Bitter tåre- och söt tröst-källa, vpsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig bot- bättrings- och comunion-bok, vti hwilko en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sig af sinom Jesu och hans hög-trösteliga nattward - hierteligen frögdar; förmedelst vtwalda böner och hierte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med sköna böners anhang förökt af m. Georg Johan Conradi. Af tyskan öfwersatt. Nu å nyo förbättrad. Med kongl. maj:tz allern. privilegio. : Stockholm, vplagd af Joh. L. Horrn. Kongl. ant. archivi boktr. åhr 1732

Författare
Salomon Liscovius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1732 Sverige, Stockholm [08] , ii384, iii48, iv112 sidor. =(s. iii45-48 och sidor. iv95-112 opag.) = 12:o(avl.).