Bitter tåre- och söt tröst-kiälla, vpsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig bot- bättrings- och comunion-bok, vti hwilko en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sig af sinom Jesu och hans högtrösteliga nattward - hierteligen frögdar; förmedelst vtwalda böner och hierte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med skiöna böners anhang förökt af m. Georg Johan Conradi. Af tyskan öfwersatt. Nu å nyo vplagd och förbättrad. Med kongl. maj:tz : allernåd. privilegio. Stockholm, tryckt vti kongl. ant. arch. boktr. hos sal. J.L. Horrns enkia, af C.J. Röpke, 1741

Författare
Salomon Liscovius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1741 Sverige, Stockholm [08] , ii384, iii48, iv112 sidor. =(s. iii45-48 och sidor. iv95-112 opag.) = 12:o(avl.).