Björkviks gods vid Höfversby i Östergötland (förvaltare: inspektor J. Arén) - utställning af frö och spannmål samt växter i strå och plantor vid Allmänna nordiska fröutställningen i Sundvall 1882

Författare
Carl Gustaf Zetterlund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bohlin 1882 Sverige, Örebro 3 sidor.