Björn Hettne - freds- och utvecklingsforskare i takt med tiden

Författare
Hans Abrahamsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokförlaget Korpen 2019 Sverige, Göteborg 117 sidor 21 cm 978-91-88383-55-6