Bjarkemål

Författare
Axel Olrik
(I Axel Olriks gendigtning efterskrift: Roar Skovmand.)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1982 Danmark, København 52 sidor. ill.