Bjuråkers kyrkas fasadrenovering - anikvarisk medverkan vid renovering av kyrkobyggnadens putsade fasader : Bjuråkers kyrka, Bjuråkers socken, Hudiksvalls kommun, Hälsingland, 2012-2013

Författare
Daniel Olsson
(Daniel Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsmuseet Gävleborg 2017 Sverige, Gävle 14 sidor. ill.