Bjurhovda fritidspark - från lekplats till temapark - arkeologisk antikvarisk kontroll : Västerås 459:3, Västerås 3:24, 3:65, Stenåldern 8, Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanlands län, Västmanland

Författare
Ulf Alström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård 2013 Sverige, Västerås 8 sidor. 978-91-7453-215-9