Bläckhornsgrums - skizzer och humoresker

Författare
Carl August Cederborg
(Af Håkan. 1.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
J. Svenssons bokh., Tidnings:akt.bol. Skåne-Halland 1896 Sverige, Helsingborg, Helsingborg 109 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan