Blästsplats RAÄ Vetlanda 93:1 - arkeologisk förundersökning av skadad järnframställningsplats vid Ekenässjön, fastigheten Värmunderyd 1:13, Vetlanda socken och kommun, Jönköpings län

Författare
Fredrik Engman
(Fredrik Engman, Moa Lorentzon)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköpings läns museum cop. 2015 Sverige, Jönköping 17 sidor. : ill.